ទំព័រ​ដើម​ / Wiener Opernball 2006 / Wiener Opernball 2006 - Während der Generalprobe 49

ថ្ងៃ​ដាក់​ផ្សាយ​ប្រ​កាស​ / 2006

ខែ​មករា ខែ​កុម្ភះ ខែ​មិនា ខែ​មេសា ខែ​ឧសភា ខែ​​មិថុនា ខែ​កក្តដា ខែ​សីហា ខែ​កញ្ញា ខែ​តុលា​ ខែ​វិច្ឆិកា ខែ​ធ្នូ ទាំង​អស់