ទំព័រ​ដើម​ / Wiener Opernball 2017 / Wiener Opernball 2017 - Generalprobe 22.02.2017